Om Olivenhaven Plejecenter

Det består af en centerbygning på 2400 m2, og daghjem for otte hjemmeboende senil demente, 60 boliger fordelt på 10 selvstændige beliggende huse, samt Olivenhuset som er et undervisnings- og udstillingshus.

De 10 huse er indrettet med 6 plejeboliger med fælles køkken, bryggere og opholdsstue.

Der er 4 boenheder (24 boliger) til senil demente og 6 boenheder (36 boliger) til fysiske plejekrævende ældre.

Den enkelte lejlighed er på 67 m², fordelt med ca. 40 m² privat lejlighed og ca. 27 m² og fælles boligareal.

Lejligheder består af et stort rum, som kan bruges til at oprette i opholdsstue og soveafdeling. Desuden er der et mindre tekøkken og skabe.

Hvert hus/boenhed har et hurtigt personale og der er ca. 75 fuldtidsstillinger tilknyttet i døgnvagt.

På Olivenhaven lægger vi vægt på beboernes trivsel. Deres Annonce og resurser anvendes derfor mest muligt. I boenheden lever man et almindeligt liv, der mest muligt svarer til en families hverdag. Daglige aktiviteter som madlavning, vask og rengøring foregår i boenheden og sammen med beboerne.

Bruger- og pårørenderådet består af beboere, pårørende, personale og ledelsen.

Udearealerne giver gode muligheder for ophold og oplevelser på terrasser og i haveanlægget med "Sansernes Have", spejlbassin, stier og arealer til aktiviteter.

Udlejningen foregår via Kolding Kommune, Myndighedsafdelingen.