Hvis ikke den eksisterende bygningsmasse var underlagt ikke så fleksible forsyningsregler, så havde flere af ALFABOs almene boligafdelinger muligheder for solceller på tagene. Solceller som en lokal og vedvarende energikilde, der kan være med til at energioptimere og mindske beboernes elregning.

- De stigende energipriser gør vores beboere usikre, og vi er nødt til at tænke i alternativer, inspirere vores beboere og energioptimere, så vi kan spare på den energi, der er nødvendig at bruge, sagde ALFABO bygge- og udviklingschef Stefan Vestergaard, da han gik på scenen ved Klimafolkemødet i Middelfart.

Teknologien findes
Sammen med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danfoss, Aguardio og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger debatterede Stefan Vestergaard under overskriften ’Den grønneste og billigste energi er den, du ikke bruger’.

Ifølge Stefan Vestergaard vil ALFABO gerne give beboerne mulighed for at etablere ét fælles solcelleanlæg i hver enkelt afdeling og koble anlæggene på de eksisterende målerinstallationer for at kunne modregne solcellestrømme via en fordelingsnøgle på samtlige lejeres elregning.

- Det kan faktisk gøres ganske simpelt. Teknologien findes, men vi skal have større frihedsgrad i forhold til forsyningsselskaber og forsyningsprincipper for at kunne installere, siger Stefan Vestergaard.

ALFABO inspirerer beboerne
Det er desværre ikke en løsning, der kommer beboerne til gode lige med det samme. I stedet vil ALFABO inspirere og motivere beboerne til spare på energien. Det kan blandt andet gøres ved at præsentere gode råd, produkter og løsninger til at eksempelvis spare på vandet, varmen og el i boligen.

- Det handler om at få italesat nogle af de simple og enkle løsninger, siger Stefan Vestergaard og tilføjer:

- Et godt eksempel er, at der er mange beboere, som ikke er bekendte med, at deres varmeforbrug også dækker opvarmning af det varme vand. Så et kortere bad mindsker varmeregningen, men er også med til at spare på vores allesammens vandressourcer.

ALFABOs bygge- og udviklingschef Stefan Vestergaard (yderst til venstre) på scenen sammen med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danfoss, Aguardio og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger ved Klimafolkemødet i Middelfart. Foto: Claus Fisker/Klimafolkemødet

ALFABOs bygge- og udviklingschef Stefan Vestergaard (yderst til venstre) på scenen sammen med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danfoss, Aguardio og Videncenter for Energibesparelser i Bygninger ved Klimafolkemødet i Middelfart. Foto: Claus Fisker/Klimafolkemødet