Tilbage i december sidste år stemte beboerne i Tyrstrup Andelsboligforening (TAB) ja til en fusion med ALFABO samt opsigelse af administrationsaftale med Dalbo.

Nu har repræsentantskabet i ALFABO også sagt ja, og dermed er fusionen en realitet med virkning fra 1. januar 2023.

"Fusionen vil medføre mange fordele for både TAB og ALFABO, og vi glæder os til, at vi for alvor kan gå i gang med det store arbejde med sammenlægningen", siger Bent Jacobsen, der er bestyrelsesformand i ALFABO.

Formålet med fusionen er blandt andet at skabe en stærk driftsenhed, styrket service samt sikre et lavt administrationsbidrag. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 råder over omkring 300 boliger i Christiansfeld samt et igangværende byggeri af et nyt seniorbofællesskab, mens ALFABO har over 4.000 boliger i Kolding, Bogense, Vejen, Grindsted, Varde og Ansager.

"Vi har gennem mange år været i god vækst skabt af både nybyggeri og tilkommende boligorganisationer. Fusionen med TAB vil yderligere give os styrken, størrelsen og et stærkt bagland til at imødekomme fremtidens udfordringer", siger Erik Lønne Gottfredsen, direktør i ALFABO.

Næstformand i TAB, Susanna Nielsen, glæder sig over, at ALFABO har stemt ja til fusionen.

"For os er det vigtigt, at vi fusionerer med en organisation, der har styr på tingene, og hvor man er i øjenhøjde med beboere og medarbejdere, og vi ser frem til det videre arbejde med fusionen", siger hun.

ALFABO vil i forbindelse med fusionen udvide sin bestyrelse fra 7 personer til 9 personer, hvoraf de 2 pladser reserveres til personer fra Tystrup Andelsboligforening for en periode på 4 år.