Mere end 50 deltagere fra ALFABOs afdelingsbestyrelser, repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen har været samlet på Trinity Hotel & Konferencecenter i Fredericia til det første bestyrelsesseminar i ALFABO.

En masse spændende emner var på programmet. Blandt andet affaldssortering, afdelingsbestyrelsens rolle, afdelingsregnskaber og driftsbudgetter.

”Men seminaret har også været med til at styrke sammenholdet i ALFABO. Det taler ind i vores strategi frem mod 2028, hvor vi sammen skal skabe en stærk ALFABO-kultur,” lyder det fra direktør Erik Lønne Gottfredsen, der tilføjer:

”Vi kommer til at stå endnu stærkere, når vi kender hinanden, hinandens roller og arbejdsområder. Det giver gensidig respekt.”

Succesen gentages
May-Britt Millek, suppleant i Elmebos afdelingsbestyrelse, tog hjem fra seminaret med ny faglig viden og inspiration, men også en masse socialt, fortæller hun.

”Jeg har fået snakket med en mange folk, som jeg ikke tidligere har talt med. Det er rart at få sat ansigt på. Det gør det nemmere, når vi efterfølgende skal tale sammen og dele erfaringer med hinanden.”

Kim Poetzsch, teamleder ved ALFABOs synsteam, fortæller, at blandt andet oplægget fra Bent Madsen, administrerende direktør i BL, om den politiske del samt oplægget om affaldssortering fra Redux – Affald og Genbrug inspirerede ham.

”Det er noget, der er relevant og berører vores hverdag og arbejde,” siger han.

Formand i ALFABO, Bent Jacobsen, glæder sig over, at det er lykkedes at afholde det første bestyrelsesseminar i ALFABO.

”Nu vil vi evaluere, hvad gik godt og, hvad gik knap så godt. Vi vil nemlig gentage succesen til næste år,” lover han.

Gruppearbejde

Gruppearbejde

May-Britt Millek, suppleant i Elmebos afdelingsbestyrelse

May-Britt Millek, suppleant i Elmebos afdelingsbestyrelse

Inspiration og læring

Inspiration og læring

Oplæg om affaldssortering

Oplæg om affaldssortering