Renoveringen af Korshusenes rækkehuse i Munkebo – ALFABOs afdeling 104 - er et arbejde, der strækker sig over 2 år. Beboerne skal genhuses, og en lang række af håndværkere er involveret i projektet, hvor det primære fokus er, at indeklima, facader og tag bringes op til nutidens standard.

For at skabe en fælles kultur og forståelse for projektet og resultatet gennem de kommende to års samarbejde har ALFABO inviteret entrepriseledere samt sjakbajser/formænd til indledende kick-off workshop. Her blev deltagerne præsenteret for blandt andet ALFABOs forventninger til renoveringsprojektet, sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen samt en introduktion til projektet ’Fjel & Manglr’.

”Vi gør det her for at skabe en fællessamarbejdskultur. Vi skal alle være på byggepladsen over en lang periode. Desuden er hensynet til vores beboere og naboer centralt for ALFABO,” siger Stefan Vestergaard, bygge- og udviklingschef i ALFABO, og tilføjer:

”Vores erfaring er, at fælles mål og løbende dialog og opfølgning kan skabe bedre kvalitet, færre konflikter og store besparelser for alle. Derfor er det vigtigt, at vi fra projektets begyndelse får italesat kulturen.

Fjel & Manglr
Sofie Ottesen fra MOE, rådgivende ingeniørvirksomhed, introducerede deltagerne for Fjel & Mangler-projektet. Et projekt som ALFABO havde stor succes med at benytte, da Munkebo for 10 år siden gennemgik en gennemgribende renovering.

”Projektet gjorde os klogere på vores arbejdsgang og på vores samarbejde med leverandører, både dengang og i dag. Vi lærte meget af projektet, og derfor er det også relevant at bruge det igen,” siger Stefan Vestergaard, og henviser til, at der ifølge statistikken anvendes mellem 10 og 15 % af en entreprisesum på at udbedre fejl og mangler.

Ifølge Sofie Ottesen var der tre ting, der gik igen i dialogen på kick-off workshoppen: Tag fat i hinanden, når noget udfordrer, lyt og svar hurtigt på henvendelser og brug kantinen i spisepausen.

”Det er noget, som alle kan gøre noget ved her og nu,” siger hun og tilføjer, at der nu skal arbejdes videre med de mange gode pointer, som dukkede op i løbet af workshoppen.

Jesper Fris Paulsen, projektleder ved Hustømrerne, gik hjem fra workshoppen med en klar forventning om, at den er med til at styrke samarbejdet mellem de forskellige entreprenører.

”Jeg er blevet mere bekendt med visionerne for byggeriet. Og jeg syntes, vi var omkring mange gode ting i forhold til, hvordan vi kan få samarbejdet til at køre mellem de forskellige entreprenører. Hvis vi fortsætter med at have samme ja-hat på, så er jeg sikker på, at vi alle kommer godt i mål.”

Entrepriseledere samt sjakbajser/formænd kigger på prøveboligen, som har det formål at træne samarbejdet og løsninger sammen med og imellem håndværkerne, så renoveringen kommer til at forløbe godt.

Entrepriseledere samt sjakbajser/formænd kigger på prøveboligen, som har det formål at træne samarbejdet og løsninger sammen med og imellem håndværkerne, så renoveringen kommer til at forløbe godt.