Beboerne i Tyrstrup Andelsboligforening (TAB) har ved to ekstraordinære generalforsamlinger stemt ja til en fusion med ALFABO samt opsigelse af administrationsaftale med Dalbo.

Formålet med fusionen er at skabe en stærk driftsenhed, en styrket service samt sikre et lavt administrationsbidrag, fortæller formand for hovedbestyrelsen i Tyrstrup Andelsboligforening, Hans Rohr.

"En fusion med ALFABO vil komme både beboere og medarbejdere i Tyrstrup Andelsboligforening til gode. Vi vil få styrken, størrelsen og et stærkt bagland til at imødekomme fremtidens udfordringer," siger han.

Fusionen med ALFABO vil først træde i kraft 1. januar 2023. Men allerede nu ligger det fast, at ALFABO i forbindelse med fusionen vil udvide sin bestyrelse fra 7 personer til 9 personer, hvoraf de 2 pladser reserveres til personer fra TAB for en periode på 4 år.

"Dette er med til sikre en tydelig tilstedeværelse af viden om TABs afdelinger og de opgaver, som skal løses i fremtiden," siger Bent Jacobsen, der er bestyrelsesformand i ALFABO.

Han understreger også, at personalet, som i dag er ansat i TAB, virksomhedsoverdrages og fortsætter, hvis de ønsker det, i deres nuværende stillinger. Desuden opretholdes TABs nuværende kontor i Christiansfeld for at sikre kontakt til beboerne og kommende lejere.

"Fusionen vil medføre mange fordele for både TAB og ALFABO, og vi glæder os til at gå i gang med det store arbejde med sammenlægningen," siger Bent Jacobsen.