ALFABO har sammen med Ungdomsskolen Kolding indledt et samarbejde med organisationen Mind Your Own Business. Et samarbejde, som skal hjælpe unge drenge videre med deres drømme om iværksætteri, uddannelse og job.

Gennem et udviklingsforløb med fokus på iværksætteri får drengene i alderen 13 til 17 år mulighed for at starte deres egen mikrovirksomhed i tæt samarbejde med aktører fra erhvervslivet og frivillige venturepiloter. Målet er at styrke drengenes faglige og sociale kompetencer og give dem en stærkere tilknytning til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked.

For ALFABO handler samarbejdet om at tage ansvar, siger Christian Franks næstformand i organisationsbestyrelsen og formand for afdelingsbestyrelsen i boligområdet Munkebo.

”Vi er meget mere end et tag over hovedet for vores beboere, og vi vil gerne gøre en indsats for at støtte og hjælpe vores unge beboere. Dette samarbejde er med til at øge de unge drenges muligheder nu og i fremtiden.”

Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business drenge i alderen 13 til 17 år fra udsatte boligområder i Danmark samt i Grønland. Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 648 drenge til at etablere 80 mikrovirksomheder på MYOB Programmet og 119 drenge til at videreudvikle 15 mikrovirksomheder på MYOB Akademiet.

Det er første gang, at en kommunal ungdomsskole er med i samarbejdet.

”I Ungdomsskolen Kolding arbejder vi med ’Fra fritid til fremtid’ og kan derfor se en mulighed i samarbejdet. Vi har faciliteterne og en god kontakt til de unge,” afdelingsleder Ahmad Nasser.

Selve udvælgelsen af de unge står ALFABO og UngKolding for. Rekrutteringen til projektet begynder i april og i løbet af september nedsættes den endelige gruppe af de unge drenge.

Foto: Mind Your Own Business

Foto: Mind Your Own Business