Gå til forside

ALFABOs persondatapolitik

ALFABO er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Persondata

Nærværende politik skal sikre, at medarbejdere i ALFABO, ejendomsfunktionærer, bestyrelsesmedlemmer og frivillige i boligafdelingerne, som arbejder med persondata i hverdagen, overholder reglerne fastsat i Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.

Hvad betyder personoplysning?

Ved begrebet personoplysning menes enhver oplysning, som direkte eller indirekte, kan identificere en person. Nogle oplysninger kan betegnes som almindelige og andre oplysninger vil være følsomme oplysninger.

Almindelige oplysninger kan for eksempel være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold, samt alle de personoplysninger, der ikke kan betragtes som følsomme oplysninger.

Følsomme oplysninger er racemæssig baggrund, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, behandling af generiske og biometriske data med henblik på identifikation (f.eks. fingeraftryk), helbredsmæssige oplysninger, seksuel orientering.

Derudover er andre oplysninger reguleret særligt i databeskyttelsesforordningen, herunder straffedomme og lovovertrædelser, samt CPR-numre.

Hvad betyder det, at der behandles personoplysninger?

Med ”behandling” af en personoplysning menes enhver handling, som man foretager med oplysningen. Det kan både være indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning, ændring, genfinding, søgning, brug ved videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, samstilling, samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.


VED AT FØLGE NEDENSTÅENDE LINKS KAN DU LÆSE MERE OM ALFABO’S POLITIKKER FOR BEHANDLING AF PERSONDATA