Boligorganisationen ALFABO

I ALFABO er din bolig ikke blot et tag over hovedet, det er dit hjem

Dit boligområde skal også være et sted, hvor du er glad for at bo. Derfor lægger vi stor vægt på at skabe rum for dit/jeres liv og plads til alle i afdelingen gennem udearealer, der inviterer til ophold, aktivitet og fællesskab.

Du er med til at bestemme

I ALFABO er kerneværdierne beboerdemokrati, tryghed og trivsel, samt god service og dialog. For os er det meget vigtigt, at beboerdemokratiet fungerer, og at der er åbenhed og synlighed omkring beslutningsprocesser og økonomi i organisationen og afdelinger.

Vi bor bæredygtigt

ALFABO bidrager til den grønne omstilling af vores samfund. Vi har gennemført mange bæredygtige projekter, som f.eks. renoveringer med fokus på energibesparelser og klimasikrende foranstaltninger i afdelingerne. Vi tænker bæredygtige løsninger ind i vores nybyggerier, så de lever op til internationale standarder for et godt og sundt boligbyggeri.